Indie - země mnoha etnik, jazyků a náboženství

Indie je svou rozlohou sedmá největší země a s více než miliardou obyvatel druhá nejlidnatější země na světě. Indie má téměř 1,3 miliardy obyvatel, což je velký nárůst oproti roku 1951 kdy žilo v Indii podle sčítání 361 milionu lidí. V zemi se používá přes 1600 jazyků, z nichž 16 je úředních. Všemi úředními jazyky jsou popsány bankovky a jako univerzální dorozumívací prostředek zde slouží angličtina. V Indii žije velké množství různých etnických skupin vyznávajících odlišná náboženství. Více než 4/5 z nich jsou však hinduisté.

Hinduismus je po křesťanství a islámu třetí nejrozšířenější náboženství na světě, které má téměř jednu miliardu následovníků. Je to označení pro tradiční indický filosofický a náboženský koncept založený na historických duchovních praktikách, které jsou součástí životního stylu. V pravém slova smyslu se nedá mluvit o náboženství jako spíše o nábožensko-sociálním systému, který v sobě zahrnuje právní a společenské normy.

Poměrně starou a důležitou myšlenkou je nauka o reinkarnaci. Lidská duše se podle ní po smrti znovu narodí do jiného těla. Kde a v jakých podmínkách se narodí, určuje tzv. karmanový zákon. Člověk si svými činy vytváří buď dobrou nebo špatnou karmu, která se postupně hromadí a projevuje se v tomto a příštích zrozeních. Tento zákon je zcela nezávislý na bozích – je to prostě příčina a následek a člověk se dopadu své karmy nemůže vyhnout.

human-613601_1280woman-262498_1280

person-690245_1280prayer-412520_1280